Nicobit Wiki
Advertisement

Rough Fish Pole

Cần Câu Cọ cần kết hợp Nguyên Liệu sau:

  • 80x Cọc Gỗ Cọ
  • 20x Dây

Công Dụng

Dủng để Câu Cá và có điểm từ Sắt-> Bạc.

Advertisement